Rotary Turkey
HOME GLOBAL DISTRICTS CLUBS MISSING HISTORIES PAUL HARRIS PEACE
PRESIDENTS CONVENTIONS POST YOUR HISTORY WOMEN FOUNDATION COMMENTS PHILOSOPHY
LEGAL ISSUES CLUB PRESIDENTS DISTRICT GOVERNORS TRUSTEES DIRECTORS 1ST PRESIDENT TIMELINE
EARLY HISTORY RGHF VOICES FAMOUS WOMEN ROTARY ANN JEAN THOMSON INNER WHEEL SUBSCRIPTIONS
SEARCH

Rotary Turkey
Bir avukat olan Paul P. Harris, dünyanın ilk uluslararası hizmet kulubü olan Rotary'nin kurucusudur.
Paul P.Harris 19 Nisan 1868 de Racine,Wisconsin 'de doğmuştur.Annesi Cornelia Bryan Harris, Babası George N. Harristir. Altı çocuklu ailenin ikinci büyük evladıdır. Kendisi üç yaşındayken, Wallingford, Vermont'a büyükanne ve büyükbabasının yanına taşınmış ve onların şevkatli ellerinde büyümüştür.Jean Thomson Harris ile evlenmiştir. Birliktelikleri 1881-1963 yılları arasında sürmüştür.Hiç çocukları olmamıştır.Iowa üniversitesinden L.L.B.sini ve Vermont universitesinden L.L.D.sini şeref listesinde almıştır.

Paul P. Harris, a lawyer, is the founder of Rotary, the world's first international service club.
Paul P. Harris was born in Racine, Wisconsin on April 19, 1868. His mother was Cornelia Bryan Harris and his father was George N. Harris. He's the second oldest son in a family of six. When he was three years old, he moved to Wallingford, Vermont with his grandparents and grew up in their affectionate hands. He married Jean Thomson Harris. He had no children. He received L.L.B.sini from Iowa University and L.L.D.sini from Vermont University on the honor list.


Paul Harris , gazeteci,öğretmen,şirket yetkilisi,kovboy, olarak çalışmıştır. Amerika'da ve Avrupa'da granit ve mermer satmak için birçok seyahatler yapmıştır 1896 yılında avukat olarak çalışmak için Chicago'ya gitmiştir.Bir akşam, bir arkadaşını ziyarete gittiğinde, akşam yameklerini yemişler ve yemekten sonra arkadaşıyla evin civarında gezerlerken, arkadaşı kendisini dükkanlarda çalışan tüccarlarla tanıştırmıştır.İşte, burada Paul bir kulüp kurma fikrini aklına koymuştur.Öyle bir kulüp kurmalıydı ki ufak toplumlardaki işadamları arasında dostluk ruhu tekrar yakalanmalıydı.

Paul Harris was a journalist, teacher, company official, cowboy. He traveled to America and Europe to sell granite and marble. He went to Chicago in 1896 to work as a lawyer. introduces the idea of establishing a club here in mind.

23 Şubat,1905 yılında, Paul Harris üç arkadaşıyla birlikte ilk kulübü oluşturdular.Bu arkadaşları: Silvester Schiele , kömür tüccarı; Gustavus Loehr, maden mühendisi; ve Hiram Shorey, terzi idiler.Paul Harris bu kurulan kulübu Rotary adını verdi çünkü üyeler rotasyonla değişik iş yerlerinde buluşuyorlardı. Kulüp üyeliği hızla gelişti. Kısa bir süre içinde, Rotary Kulübünün, önemli bir hizmet akımına dönüşebileceği görüldü ve derhal Rotary'nin diğer şehirlere taşınmasına karar verildi.

On February 23, 1905, Paul Harris and his three friends formed the first club. Silvester Schiele, coal trader; Gustavus Loehr, mining engineer; Paul Harris called this founded club Rotary because the members met with rotation in different workplaces. Club membership developed rapidly. It was soon seen that the Rotary Club could turn into an important service stream and it was immediately decided to move Rotary to other cities.

Paul'un aynı zamanda diğer yurttaşlık ve profesyonel görevlerde de belirgin bir yeri vardı. Amerika'daki, özürlü çocukların ve yetişkinlerin Ulusal Easter Seal Toplumunun ve Özürlü Çocuklar için Uluslar arası Toplumunun Yönetim Kurullarının ilk başkanlıklarını yapmıştır.

Paul also had a prominent place in other civic and professional duties. He was the first chairman of the Boards of the National Easter Seal Society for disabled children and adults in the United States and the International Community for Children with Disabilities.

Aynı zamanda, Chıcago Bar Birliğinin yönetim kurulu üyesiydi ve Hague'daki uluslar arası Hukuk Konferansında, bu kuruluşun temsilciliğini yaptı.Gençliğe olağanüstü hizmetlerinden dolayı Amerika İzcillerinden Gümüş Buffalo Ödülünü aldı.Brezilya, Şile,Dominik Cumhuriyetin ,Ekvator,Fransa, ve Peru gibi ülkelerden çeşitli ödüller almıştır.

He was also a member of the executive board of the Chicago Bar Association and was the representative of this organization at the International Law Conference in the Hague. received awards.

Paul avukatlık burosunu yaşamı boyunca kullanmıştır. Zamanının çoğunu seyahat ederek geçirmiştir. Rotaryenlere, Yıllık konvansiyonlarda,bölgesel ve yöresel toplantılarda konuşması için davet edilmiştir. 27 Ocak 1947 de, Başkan Paul Harris öldüğünde, rüyası dört kişinin resmi olmayan toplantısından, 6000 kulüp haline dönüşmüştü.Son 50 yıl içinde ise ,Organizasyon Paul Harris'in hizmet ve dostluk anlayışıyla 27.500 kulüpdeki 1.2 milyon üyeyi bir araya getirmeyi ve aynı amaçlarla uğraş vermeyi başarmıştır.

Paul's been a lawyer for the rest of his life. He spent most of his time traveling. He was invited to speak to Rotarians in annual conventions, regional and regional meetings. On January 27, 1947, when President Paul Harris died, his dream turned from an informal meeting of four people into 6000 clubs. It is başarmıştı.


Go to All RGHF Menus


RGHF members, who have been invited to this page, may register

RGHF members, who have been invited to this page, may register
If a DGE/N/D joins prior to their year, they will have more exposure to Rotary's Global History by their service year.
This will be beneficial to all concerned.
*Based on paid members, subscribers, Facebook friends, Twitter followers, mobile app users, History Library users, web pages, and articles about Rotary's Global History

RGHF Home | Disclaimer | Privacy | Usage Agreement | RGHF on Facebook | Subscribe | Join RGHF |